"Хувьсал" химийн клуб"Хувьсал" химийн клуб нь одоогийн байдлаар Химийн ангийн нийт 19 оюутны бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Бидний эрхэм зорилго: МУИС болон МУИСОХ-ын эрхэм зорилгыг дээдэлж, оюутнуудынхаа сурч боловсрох, мэргэжлийн хичээлийн орчуулга болон давтлага явуулах, өөрийгөө хөгжүүлэх, чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэхэд оршино.