CV

Huseyin Bahtiyar PhD.

Former: Post-Doc in Institut Josef Stefan - F1

PhD: Yıldız Technical University

Masters: Istanbul Technical University

B.Sc.: Yıldız Technical University.

Recent Papers

Recent Talks

Başarım 2022, Örgü Kuantum Renk Dinamiğinde Ωcc Baryonunun Yarı-Leptonik Geçişinin İncelenmesi

37. International Physics Congress of Turkish Physical Society , Semileptonic decay of the Xic in Lattice QCD