Beiratkozás és Tandíj

A legegyszerűbb módja a beiratkozásnak az online ív kitöltése. Ehhez nem kell a papír alapú nyomtatványt kitölteni.

Máskülönben a papir alapú nyomtatványt - a Beiratkozasi Ívet és az Engedély a Tanítvány Fotójának és Munkájának Közzétételéhez - kell kinyomtatni, kitölteni és odaadni a Szülői Munkaközösség egyik tagjának iskolaidő alatt.

Az iskolai tandíjak a következőek:

1. gyermek:: $200/év vagy $100/félév

2. gyermek: $180/ év vagy $90/ félév

3. gyermek: $160.00/ év vagy $80/ félév

A tandíj befizethető online átutalással az iskola bankszámlájára:

Account name: Hungarian School Flemington Incorporated

BSB number: 012 478

Account number: 2325- 53165

Kerjük a gyermek nevét és az évfolyamot/szemesztert feltüntetni a ‘reference’ rublikában.

A teljes tanév egyben való fizetése esetén kerjük a tandíjakat az 1. szemeszter 2. hetéig fizetni.

Kétszeri részletfizetés esetén , a teljes tandíj fele az 1.szemeszter 2. hetéig, es a masodik fele a 3. Szemeszter 2. hetéig esedékes.

Azok a diákok, akik év közben kezdenek az iskolánkban a dátumnak megfelelően arányos összeget fizetnek tandíjként.