นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง

รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3

ข้อมูลข่าวสารกลุ่มบริหารงานบุคคล

>>พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ    

>>การดำเนินการเกี่ยวกับเกณฑ์ PA (20 ตุลาคม 65) 

>>การประชุมสัมมนา ก.ค.ศ. (DPA) วันที่ 12 กันยายน 2565

>>ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประเมินตำแหน่งและวิทยะฐานะ(PA) วันที่ 9 สิงหาคม 2565 

>>ห้องเรียนอารมณ์ดี (กคศ. วันที่ 20 เมษายน 2565)

>>ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะใหม่ก.ก.ศ. วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 9.30-12.00 น. 

>>ประชุมวิทยฐานะ-เงินเดือน-อัตรากำลัง วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 9.30 - 12.00 น.

>>ฟังชัด ตอบตรง เกณฑ์ PA - EP ก.ก.ศ. 

>>สำนักงาน ก.ค.ศ. ชี้แจงเกณฑ์ PA ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 20 กันยายน 2564 

>>Live ร่วมเรียนรู้ พร้อมเข้าสู่ระบบ PA (ภาคเช้า) 

>>ไฟล์การบรรยาย PA 

>>เพจ Facebook สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

>> Youtobe สํานักงาน ก.ค.ศ. 


บุคลากร

นางวัชรินทร์ ยังให้ผล

ผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางประทุม ทองน้อย

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวสมรัตน์ เรืองอิทธินันท์

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวแสงเดือน สุขหนองบึง

นักทรัพยากรบุคคล

นางกฤษณา  อินธิมา

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวบุศรินทร์ ศักดิ์ดีชุมพล

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาววันวิสา ปัญญาใส

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวธันยพร หอมวิชา

นักทรัพยากรบุคคล

ช่องทางการติดต่อ

สถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 

กลุ่มบริหารงานบุคคล

โทร. 038-234218  ต่อ  111,121