นายลิขิต ศรีวรมย์

รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3

Carousel imageCarousel imageCarousel image

ข้อมูลข่าวสารกลุ่มบริหารงานบุคคล

>>การประชุมสัมมนา ก.ค.ศ. (DPA) วันที่ 12 กันยายน 2565

>>ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประเมินตำแหน่งและวิทยะฐานะ(PA) วันที่ 9 สิงหาคม 2565

>>ห้องเรียนอารมณ์ดี (กคศ. วันที่ 20 เมษายน 2565)

>>ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะใหม่ก.ก.ศ. วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 9.30-12.00 น.

>>ประชุมวิทยฐานะ-เงินเดือน-อัตรากำลัง วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 9.30 - 12.00 น.

>>ฟังชัด ตอบตรง เกณฑ์ PA - EP ก.ก.ศ.

>>สำนักงาน ก.ค.ศ. ชี้แจงเกณฑ์ PA ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 20 กันยายน 2564

>>Live ร่วมเรียนรู้ พร้อมเข้าสู่ระบบ PA (ภาคเช้า)

>>ไฟล์การบรรยาย PA

>>เพจ Facebook สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

>> Youtobe สํานักงาน ก.ค.ศ.


บุคลากร

นางเพชรดา มากคุณ

ผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล


นางวัชรินทร์ ยังให้ผล

นักทรัพยากรบุคคล


นางประทุม ทองน้อย

นักทรัพยากรบุคคล

นางกฤษณา อินธิมา

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวสมรัตน์ เรืองอิทธินันท์

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวแสงเดือน สุขหนองบึง

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาววันวิสา ปัญญาใส

เจ้าพนักงานธุรการ

ช่องทางการติดต่อ

สถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

กลุ่มบริหารงานบุคคล

โทร. 038-234218 ต่อ 111,121