Huis van gebed Zoetermeer

Omdat Hij zag dat er niemand was, ontzette Hij zich, want er was geen voorbidder. Jesaja 59:16a