Historia

Hufiec Warmia USA ZHP-PGK oficjalnie powstał w roku 1957 i pierwszym hufcowym został Phm. Jozef Matulicz z Brooklyn, NY.

Hufiec składa się z 4 gromad zuchowych, 10 drużyn harcerzy i 3 drużyn wędrowników

w stanach New York, New Jersey, Connecticut, Pennsylvania, Massachusetts i Maryland.