Historia

Hufiec Warmia USA ZHP-PGK oficjalnie powstał w roku 1957 i pierwszym hufcowym został Phm. Jozef Matulicz z Brooklyn, NY.


Hufiec składa się z 4 gromad zuchów, 8 drużyn harcerze, 1 zastęp harcerzy, 4 drużyn wędrowników, 4 szczepów.

w stanach New York, New Jersey, Connecticut, Pennsylvania, Massachusetts i Maryland.