Töötoad

Digipädevuste hindamisest

Ly Torn

Rapla Vesiroosi kool

Digipädevus on üks kaheksast elukestva õppe võtmepädevusest. Digipädevus on ülekantav võtmepädevus, mis võimaldab meil omandada teisi võtmepädevusi (nt keeleoskus, matemaatikapädevus, õppimisoskus, kultuuriteadlikkus ja kultuuripädevus). Eestis on mitmel aastal tehtud digipädevuste testi, kuid algklasside õpilaste jaoks pole hindamisvahendit loodud. Küsimusi on palju, kuid igale küsimusele on ka vastus olemas. Mis on digipädevus? Millest koosneb digipädevus? Kuidas on võimalik digipädevusi mõõta? Missugused ülesanded aitavad digipädevuse taset kontrollida?

Arkaadmängu loomine

Reelika Väli

Nissi Põhikool

Töötoas saab teada, mis on arkaadmängud ja mis on nende peamised tunnused. Seejärel tutvume MakeCode Arcade keskkonnaga ning teeme mängukonsooli simulatsioonile ise lihtsa arkaadmängu. Programmeerimiseks kasutame visuaalset programmeerimiskeelt, seega ei maksa ettevõtmise keerukust peljata.Robotid ainetunnis

Rasmus Kits

Tallinna 21. Kool

Kuidas on võimalik kasutada erinevaid digitehnoloogilisi ja praktilisi vahendeid ainetunnis? Appi tulevad robotid. Põhikoolis on väga heaks praktiliseks väljundiks erinevate ainealaste pädevuste kompleksne rakendamine, kasutades selleks roboteid ja digitehnoloogiat. Õpilased saavad erinevates ainevaldkondades (matemaatika, loodusteadused, tehnoloogia, kunstiained) rakendada oma oskuseid ja teadmisi praktilistes tegevustes, mille juurde käib ka tööleht. Töölehe sooritust on võimalik ka tagasisidestada ehk hinnata. Kõik vahendid töötoa korraldaja poolt!

Graasp

Meeli Rannastu-Avalos

Tartu Ülikool

Tule ja loo ise üks õppematerjal Graasp keskkonnas! Töötoas tutvutakse veebipõhiste keskkondadega, mis on mõeldud õpetajatele nii uurimusliku õppe läbiviimist toetavate õppematerjalide tegemiseks, kui ka teistes ainetes loodavate õppematerjalide loomiseks. Keskkondade eripäraks on huvitavate rakenduste ja veebilaborite kogum, lisaks on siia koondatud suur hulk teiste õpetajate loodud õppematerjale.

Digitaalne orienteerumine – minu aasta virtuaalmaailmas

Vaiko Mäe

Tallinna Teeninduskool

Ettekanne: Ülevaade orienteerumise õppevahendist. Orientiiride leidmine maastikul erinevatel aastaaegadel.

Praktiline tegevus: 360 meediasisu loomine

Käepärased vahendid virtuaaltuuride koostamiseks. Võimalusel võiks kõik osalejad töötuppa võtta seadmeid 360 meedia salvestamiseks. Sobib ka lihtsalt nutitelefon.

Orienteerumises kasutatava ajavõtusüsteemi SPORTident rakendamine õppetöös ehk õpime liikudes

Raili Rooba

Tapa Gümnaasium

Kuressaare ametikooli innovatsioonilabor

Kadri Rauniste

Kuressaare Ametikool

Kuressaare Ametikooli innovatsioonilabor on kaasaegset lõimitud innovatsiooniõpet võimaldav õppekeskkond, kus paiknevad virtuaalse reaalsuse labor, heli- ja arvutilabor ning projektõppe töökohad. Töötoa käigus tutvume ruumi võimalustega, toome näiteid ruumi kasutamisest õppetöös ja katsetame erinevaid tehnilisi vahendeid (laserlõikur, 3d, muusikariistad jne).

Alustava haridustehnoloogi toolbox

Madli-Maria Naulainen ja Ingrid Maadvere

Kuressaare Gümnaasium ja Tallinna Gustav Adolfi Gümnaasium

Töötoas kirjeldatakse haridustehnoloogi tavapäraseid ülesaneid koolis, jagatakse mõtteid tööst ja kogemustest, tuuakse välja võimalikud murekohad, karid, mis võivad ohustada ja võimalused nende lahendamiseks.Haridustehnoloogi roll personaalsetele õpiradadele üleminekul

Aivar Hiio

Haridus- ja Noorteamet

Milline on haridustehnoloogi roll personaalsete õpiradadele üleminekul? Kuidas saab haridustehnoloog abistada oma kooli, et kolleegide hulgas tekiks tehniline arusaam ja ka toetus suurendada õpilaste iseseisvust? Tule ja avalda arvamust. Meil ei ole tõesti nendele küsimustele vastuseid ja see on tegelikult sisendi kogumise koht ka õpiradade projektile.

Digipädevustest Ugandas ja Keenias

Margit Ojaots, Karolin Mäe, Marten Jakobson