งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลอุโมงค์

อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

แบบประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อเทศบาลตำบลอุโมงค์

ปฏิทินกิจกรรมเทศบาลตำบลอุโมงค์


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลอุโมงค์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลอุโมงค์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลอุโมงค์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลอุโมงค์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลอุโมงค์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลอุโมงค์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลอุโมงค์

รวมเรื่องการบริหารงานบุคคลเทศบาล

 • เรื่องราวเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เทศบาลตำบลอุโมงค์
 • เรื่องราวเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เทศบาลตำบลอุโมงค์
 • เรื่องราวเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เทศบาลตำบลอุโมงค์
 • เรื่องราวเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เทศบาลตำบลอุโมงค์
 • เรื่องราวเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เทศบาลตำบลอุโมงค์
 • เรื่องราวเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เทศบาลตำบลอุโมงค์
 • เรื่องราวเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เทศบาลตำบลอุโมงค์
 • เรื่องราวเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เทศบาลตำบลอุโมงค์

รวมรายงานการฝึกอบรม

 • รายงานการฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพ เทศบาลตำลอุโมงค์
 • รายงานการฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพ เทศบาลตำลอุโมงค์
 • รายงานการฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพ เทศบาลตำลอุโมงค์
 • รายงานการฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพ เทศบาลตำลอุโมงค์
 • รายงานการฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพ เทศบาลตำลอุโมงค์
 • รายงานการฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพ เทศบาลตำลอุโมงค์
 • รายงานการฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพ เทศบาลตำลอุโมงค์
 • รายงานการฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพ เทศบาลตำลอุโมงค์
 • รายงานการฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพ เทศบาลตำลอุโมงค์
 • รายงานการฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพ เทศบาลตำลอุโมงค์
จัดทำโดย นางสาวเชาวนี สุริยะคำ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน