การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (O38)

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี

LINE_MOVIE_1561614446479.mp4

กิจกรรม 1 ส่วนราชการ 1 เรื่องราวดี ๆ

วีดิโอ 1 ส่วนราชการ 1 เรื่องราวดีๆ.mp4