แพทย์โรงพยาบาลพิจิตรแผนก หู คอ จมูก

นพ.พนมพร สายอินต๊ะ

จันทร์ 8.30-14.00 น.

นพ.พระทอง สมบูรณ์เอนก

อังคาร 8.30-14.00 น.

พญ.นรินรัตน์ ชัยกิจไทย

พุธ 8.30-14.00 น.

แพทย์ Staff หมุนเวียน

พฤหัส,ศุกร์ 8.30-14.00 น.