แพทย์โรงพยาบาลพิจิตรแผนกศัลยกรรมระบบประสาทและไขสันหลัง

นพ.อดิศักดิ์ แทนปั้น

พุธ 8.30-14.00 น.

นพ.พีรุตม์ ศิวเวทพิกุล

พฤหัส 8.30-14.00 น.