แพทย์โรงพยาบาลพิจิตรแผนกศัลยกรรมกระดูก

นพ. ชัยวัฒน์ เพียรวิริยะ

จันทร์ 8.30-14.00 น.


นพ.ณัฐรัฐ นาครัชตะอมร

จันทร์ 8.30-12.00 น.

ศุกร์ 8.30-14.00 น.

นพ.ภัคณัฏฐ์ ศิริจตุรพร

อังคาร 8.30-12.00 น.

นพ.วัชรพงศ์ มีพรสวรรค์

พุธ 8.30-12.00 น.

นพ.ธีรวุฒิ ปลีพูล

พุธ 8.30-12.00 น.

พฤหัส 8.30-14.00 น.

นพ.นัยรัตน์ ลัทธิติธรรม

อังคาร 8.30-12.00 น.

พฤหัส 8.30-14.00 น.

นพ.วิทยา ประทินทอง

ศุกร์ 8.30-12.00 น.