แพทย์โรงพยาบาลพิจิตรแผนกศัลยกรรม

นพ. สุเทพ สินกิตติยานนท์

พุธ 8.30 - 14.00 น.

นพ. สุพจน์ เกียรติวนิชวิไล

จันทร์ 8.30 - 14.00 น.

นพ. อนุชิต บางมณี

อังคาร 8.30 - 14.00 น.

แพทย์ Staff หมุนเวียน

พฤหัส 8.30 - 14.00 น.

พญ.สุรัสวดี ทรัพย์ขำ

ศุกร์ 8.30 - 14.00 น.