แพทย์โรงพยาบาลพิจิตรแผนกตา

นพ.อภิรัฐ เนติวงศ์ไพโรจน์

วันจันทร์ 8.30-14.00 น.

วันพุธ 8.30-14.00 น.

วันศุกร์ staff หมุนเวียน

พญ.รัชนีกร ลัทธิติธรรม

วันอังคาร 8.30-14.00 น.

วันพฤหัสบดี 8.30-14.00 น.

วันศุกร์ staff หมุนเวียน