Horten seilforening ble stiftet 8. oktober 1965 og er en av de mest aktive seilforeningene i Norge, med nesten 200 medlemmer - og stor bredde fra turseilere til regattaseilere på høyt internasjonalt nivå. Vi har et bredt tilbud til barn, ungdom og voksne i alle aldre. Foreningen har eget seilsportanlegg på Rørestrand i Horten med seilerhus, havneanlegg, et naust for reparasjon og oppbevaring av båtutstyr samt rikelig plass for bilparkering og vinteropplag av båter. Anlegget er nærmeste nabo til Rørestrand camping og grenser opp til byens mest populære badeplass . Seilsportanlegget har blitt en møteplass for seil- og båtinteresserte, både aktive som passive, hvor sport og hygge er forenet i et sosialt fellesskap.

Horten seilforening er "Seilforeningen" for de som har båt i - seiler i - eller bor i Horten. 

Hvilket tilbud har vi:

Horten Seilforening er kjent som en dyktig regattaarrangør og har avviklet en rekke nasjonale og internasjonale mesterskap. Årvise kappseilinger som Rørestrandsregattaen og Bastøyregattaen samler unge seilere i alle klasser. Det arrangeres også regionale og nasjonale klassemesterskap og serier i kappseiling for joller, brett, flerskrogs- og kjølbåter 

Det blir ikke St.Hans -bål på Rørestrand i år grunnet faren for spredning av ild