Horari

SAM (Servei d'Acollida Matinal) de 8:00 a 9:00h.

MATÍ de 9:00 a 12:00h.

MIGDIA de 12:00 a 15:00h.

TARDA de 15:00 a 17:00h

Horai escolar

L'horari escolar contempla l'horari de matí i de tarda. Aquest és l'horari que s'ofereix a cada infant al optenir plaça a les escoles bressol píbliues de Ripollet.

Els nens i nenes que entren a aquesta hora a l'escola, han de venir esmorzats de casa. A l'escola es fa una parada, durant el matí, per compartir un petit esmorzar igual per a tots.

L'assistència a l'escola, durant aquest horari, ha de ser continuada.

Horari de migdia

Aquest horari és optatiu, i contempla les tres hores de migdia entre la franja del matí i la de la tarda.

Dins d'aquest horari es treballen els hàbits d'higiene, alimentació i son.

Trobareu més informació en l'apartat "Alimentació".

SAM

El servei d'acollida matinal comença a les 8.00h. L'ús del servei del SAM cal justificar-lo. Les famílies hauran de presentar certificats de l'empresa en els quals i consti l'horari dels pares o tutors legals.

Durant aquest horari es preparen tot tipus d'esmorzars (biberons, farinetes, llet amb cereals, iogurts, etc. L'esmorzar el porten les famílies i a l'escola es preparen. (No es preparen esmorzars més tard de les 9:45h.).

L'organització d'aquest servei està supeditat a la seva demanda. Fins el curs actual, sempre s'ha organitzat.