Dzień 2 - Reanimacja

29.06: Reanimacja

pomoc do pracy indywidualnej

br. Wojciech Głowacki OFMCap

wprowadzenie biblijne

W czasie Pielgrzymki Honorackiej rozważamy cztery wydarzenia z Nowego Testamentu o wskrzeszeniach. Drugie opowiada o ukochanej córce swego ojca Jaira.

REANIMACJA - ŚWIADECTWO

s. Paulina, franciszkanka od cierpiących

Jak Twoje wrażenia po wczorajszym spotkaniu z Jezusem, z Jego Obliczem? W życiu bł. Honorata takie spotkanie otworzyło przed nim zupełnie nową perspektywę życia!

Zanim rozpoczniesz dzisiejsze zadanie, popatrz jeszcze przez chwilę w to Oblicze, spójrz w Jego oczy. ☺

A teraz przeczytaj fragment Słowa na dziś:

I rzekł do mnie: «Synu człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia?» Odpowiedziałem: «Panie Boże, Ty to wiesz». Wtedy rzekł On do mnie: «Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich: "Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana!" Tak mówi Pan Bóg: Oto Ja wam daję ducha po to, abyście się stały żywe. Chcę was otoczyć ścięgnami i sprawić, byście obrosły ciałem, i przybrać was w skórę, i dać wam ducha po to, abyście ożyły i poznały, że Ja jestem Pan». (Ez 37, 3 – 6)


Masz momenty, kiedy czujesz się wyschnięty? taki “nie do życia”? wypruty? nieżywy? “deprecha”? …kiedy to jest? (po czym? przed czym? itp.)

Co wtedy robisz ze sobą? Wypisz sobie (albo narysuj ;)

Czy to, co robisz, pomaga Ci “się pozbierać”? wstać? odzyskać siły i nadzieję, humor?

Popatrz jeszcze raz na to, co robisz - które z tych rzeczy są dobre, które neutralne, a które są grzechem albo mogą do niego prowadzić?

Przypomnij sobie wczorajszy dzień - jak patrzy na Ciebie Bóg? Czy wierzysz, że Bóg ma sposób, by wyciągnąć Cię z każdego „doła”? I że nie musisz tego robić szukając tylko własnych sposobów?

Módl się do Boga swoimi słowami, opowiedz Mu co o tym myślisz, jakie ciężkie stany chcesz Mu opowiedzieć, o co chcesz prosić… Poszukaj w Nim źródła nadziei.

A ufasz bardziej Bogu czy sobie?


Co dzisiaj podpowiada Ci bł. Honorat?

Najbardziej zaś potrzebna jest nadzieja, gdyż przez nadzieję w Bogu,

połączoną z nieufnością ku sobie, każdy najcięższe rzeczy pokonać może.

Bł. Honorat Koźmiński