Vill du kontakta mig?

Min uppfödning av den sibiriska katten sker i hemmiljö, med fokus på friska, sunda och rastypiska katter med fint temperament. Mina katter lever tillsammans med oss som älskade familjemedlemmar, varför avelsabetet sker med varsamhet och största hänsyn till individen.

Jag följer SVERAK`s riktlinjer och stadgar för hälsosam avel samt de rekommendationer  Sällskapet Sibirisk Katt har om avel med den Sibiriska katten.  

FacebookInstagram