Gå til "Forebygging mot slanger" på Folkehelseinstituttets nettside om hoggorm