ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ

ผ้าป่าเพื่อการศึกษา


ช่องทางการโอนเงิน ทำบุญผ้าป่า

ธนาคารออมสิน สาขาชุมตาบง 020254103979

ชื่อบัญชี : ผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

แจ้งรายละเอียดการโอนเงิน

ผู้ประสานงาน

ครูชัยยง เครือภัคดี

Tel : 089-9595749

ID Line : Chaiyong0308

Facebook : Chaiyong Kruapukdee