E - LEARNING

Cơ hội học tập cho mọi người, mọi lúc, mọi nơi.

Giới thiệu:

Từ tháng 10/2019, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đưa vào sử dụng trang điện tử E-learning hỗ trợ hoạt động tự học của sinh viên.

Trang điện tử này được xây dựng và thử nghiệm trên cơ sở nỗ lực của dự án HPET trong đổi mới chương trình đào tạo cao đẳng điều dưỡng theo hướng tích hợp và lồng ghép theo chuẩn đầu ra và năng lực cơ bản của điều dưỡng Việt Nam.

Nhà trường phát triển thí điểm trên các ngành học khác trong trường

Thông tin hữu ích cho việc xây dựng kế hoạch giảng dạy của giảng viên

Thông tin hữu ích cho việc chủ động tự nghiên cứu, tự học của sinh viên

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

  • Bước 1: Bấm vào đây để xem thời khóa biểu của mình, để chuẩn bị trước khi học.
  • Bước 2: Mở trang chương trình đào tạo bằng cách chọn và bấm vào CTĐT dưới đây
  • Bước 3: Trong trang chương trình đào tạo tương ứng, bấm vào tên môn học để mở ra trang môn học cần xem.
  • Bước 4: Trong trang môn học, bấm vào tên bài học tương ứng, điền mã lớp học để đến trang bài học tương ứng trên Google Classroom
  • Bước 5: nghiên cứu tài liệu và làm theo hướng dẫn trên Google Classroom.

Chào mừng bạn đã đến với trang web E-learning của Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội.