Chuẩn đầu ra

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG

 • Năng lực chuyên môn:
 1. Vận dụng các quy định của Pháp luật và tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp vào công tác chăm sóc người bệnh an toàn hiệu quả
 2. Vận dụng sự hiểu biết về khoa học cơ bản, y học cơ sở và chuyên ngành để xác định tình trạng sức khỏe của các cá nhân, gia đình và cộng đồng.
 3. Xác định nhu cầu CS, các vấn đề ưu tiên, ra quyết định CS phù hợp và tiến hành các KTĐD đúng quy trình để đảm bảo chăm sóc liên tục, an toàn và hiệu quả cho người bệnh.
 4. Nhận định đúng, kịp thời và thực hiện được sơ cứu, cấp cứu hiệu quả khi có tình huống cấp cứu tại cơ sở y tế và cộng đồng
 5. Sử dụng được các kỹ năng giao tiếp, các phương tiện truyền thông phù hợp để tư vấn GDSK cho NB, GĐ và cộng đồng
 6. Hợp tác hiệu quả với các thành viên trong chăm sóc người bệnh
 7. Tham gia quản lý chăm sóc NB, ghi chép HSBA, vận hành trang thiết bị; sử dụng nguồn tài chính thích hợp trong chăm sóc NB
 8. Có kiến thức về NCKH và thực hành dựa vào bằng chứng
 9. Có KN tự đọc, tìm kiếm thông tin
 10. Phân tích được các yếu tố đảm bảo chất lượng chăm sóc và giảm thiểu rủi ro trong CS
 • Kỹ năng mềm khác
 1. Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của bộ GD&ĐT
 2. Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ TT&TT
 3. Có nhận thức đầy đủ về chính trị, pháp luật, văn hóa đáp ứng được yêu cầu làm việc trong bối cảnh xã hội phát triển, hội nhập