Hitten!

I denna uppgift utvecklar du din "En minut musik"-komposition till en låt med text och sång!

Med hjälp av stegvisa instruktioner och filmer skapar du en sångmelodi, skriver text och spelar in sång.