ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО

Пригадайте з початкової школи що таке суспільство. Яку роль відіграє суспільство в житті окремої людини і яку роль відіграє людина в суспільстві?

ПЕРЕВІРТЕ ЗАСВОЄНЕ НА УРОЦІ.

Знаю: 1. Що означають такі слова: самоідентичність, суспільство, спільноти? 2. Які існують види спільнот?

Розумію: 1. У чому полягає гідність людини?

2. Що об’єднує людей у спільноти?

3. Що спільного у значенні слів спільнота та суспільство? А що – відмінного?

Вмію: 1. Визначте, в чому полягає неповторність людини. Продовжіть «формулу унікальності людини»: Неповторність = зовнішність + характер+…

2. Чи є ваш клас спільнотою? Свою відповідь обґрунтуйте.

Висловлюю думку: Чи може існувати суспільство без єдиних законів? Висловіть припущення, що відбудеться в суспільстві, якщо люди перестануть дотримуватися законів.

ЗВ'ЯЗОК З СЬОГОДЕННЯМ: 1. Яку роль відіграє суспільство в житті людини в теперішній час? Чи може людина жити поза суспільством?

2. Для чого людині потрібна сім’я? Що об’єднує членів сім’ї? Чим сім’я відрізняється від інших спільнот?