Historiskt Centrum Höglandet är en ideell förening som intresserar sig för att samla in, bearbeta och tillgängliggöra historia.

Det gör vi genom bland annat historisk forskning, digitalisering, släktforskning och att sammanställa utställningsproduktioner.

Information till medlemmarna i Historiskt Centrum Höglandet

Kära medlem!

Som alla vet; befinner vi oss i en långdragen pandemi. Normalt sett, så skulle vi genomfört föreningens årsmöte, i slutet av mars. Så länge som fysiska möten och kontakter är begränsade, tvingas vi skjuta på årsmötet. Vi har lyssnat med andra föreningar, som väljer att göra likadant.

Därför återkommer vi med tid för årsmötet, när vi känner att det kan genomföras säkert.

Vi ser fram emot en normalisering, där vi kan börja planera och tänka framåt igen.

Som vi tidigare meddelat, så kommer vi inte att ta ut någon medlemsavgift för 2021 p.g.a. läget med låg aktivitet i föreningen. Samtidigt hälsas nya medlemmar välkomna!

Vi värdesätter dig som medlem och vill gärna ha ditt fortsatta engagemang!

Huvudsyftet med verksamheten är som tidigare; att på olika sätt tillgängliggöra vår historia.

Vi hörs!


Styrelsen för Historiskt Centrum Höglandet


Vi önskar er alla en Glad Påsk!

Var rädd om dig och om varandra!