Onze boeken

Bibliotheek


Historisch Heeten beschikt over een uitgebreide bibliotheek met boeken over de regionale geschiedenis, die door diverse personen geschonken zijn.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen een aantal van deze boeken worden geleend.

Ook beschikt zij over +/- 1800 gedigitaliseerde bidprentjes.

Boekenlijst: klik hier

Uitleenvoorwaaden: klik hier

Lijst bidprentjes: klik hier


Historie Zuivelfabriek

Geschiedenis van de coöperatieve stoomzuivefabriek "Vooruitgang" in Heeten 1917 – 1997


Historisch Heeten presenteerde woensdag 20 september 2017 om 16.00 uur in het voormalige pand van de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek “Vooruitgang”, thans Boerhof Projectinrichters, Dorpsstraat 41, het boek ‘Geschiedenis van de coöperatieve stoomzuivefabriek “Vooruitgang” in Heeten 1917 – 1997. Iedereen die belangstelling had om de boekpresentatie bij te wonen was van harte welkom.

Het boek is geschreven door Mai van Gaal en handelt over de periode 1917 - 1997. Het beschrijft de ontstaansgeschiedenis van de stoomzuivelfabriek in Heeten, het grote belang van de fabriek voor de boeren in de regio en de werkgelegenheid in het dorp. Het schetst tevens de ontwikkeling tot kaasfabriek, de fusie met de zuivelfabriek in Raalte, later met Coberco en ten slotte de sluiting in 1997. In aparte hoofdstukken wordt aandacht besteed aan de directeuren van de fabriek.

Voorzitter Herman Zennipman met auteurMai van Gaal

Presentatie boek

Boekpresentatie: Geschiedenis van de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek.

Het was druk op 20 september in de voormalige zuivelfabriek, nu Boerhof Projectinrichters, aan de Dorpsstraat in Heeten. De expositie genoot veel belangstelling. Er waren naar schatting 130 mensen aanwezig onder wie veel oud-medewerkers. Om 16.30 uur heette voorzitter Herman Zennipman de aanwezigen welkom en schetste de ontwikkelingen in de landbouw in de tweede helft van de 19de eeuw. Na hem voerde Mai van Gaal, de schrijver van het boek, het woord. Hij gaf een overzicht van de historie van de fabriek vanaf de oprichting in 1917 tot de sluiting 80 jaar later. De derde spreker was oud-directeur I. van der Meer die anekdotes en wederwaardigheden aanhaalde uit de tijd dat hij algemeen directeur was van de gefuseerde fabriek met Raalte. Herman Zennipman bood hem het eerste exemplaar aan. Bloemen waren er voor de sponsoren de A.G. Schoorlemmerstichting en Boerhof Projectinrichters. Ook werd de heer Henk Langkamp in het zonnetje gezet. Hij heeft immers ervoor gezorgd dat veel historisch materiaal voor Heeten bewaard is gebleven.

Tenslotte liet wethouder Wout Wagemans weten dat de gemeente blij was met het initiatief van Historisch Heeten waardoor de voor Heeten belangrijke geschiedenis behouden kan blijven.

Het boek is voor € 12,50 (voor leden € 10,00) te koop via miniehermanzennipman@hotmail.com en schoneveld.h@ziggo.nl.


Foto boven: Omslag van het boek

Foto midden: Voorzitter Herman Zennipman met auteur Mai van Gaal

Foto onder: dhr. I. van der Meer heeft het eerste boek ontvangen

Oorlogsboek


Herinneringen aan de oorlog Heeten 1940 - 1945

Begin 2015 is het boek ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van de bevrijding van de Duitse onderdrukking uitgegeven. In het boek staan verhalen van inwoners van Heeten die de oorlog bewust hebben meegemaakt.

De door Heetenaren afzonderlijk of per buurtschap opgenomen herinneringen aan de oorlog 1940-1945 zijn in zowel korte als langere verhalen uitgewerkt en opgeschreven. De verhalen worden opgeluisterd met foto’s van de verhalenvertellers en van de personen en de locaties die in de verhalen een rol spelen.

Het boek is voorzien van een harde omslag, telt ruim 300 pagina’s is een uitgave van Historisch Heeten.

U kunt het boek afhalen bij Herman Zennipman, Nieënhof 18, 8111 CA, Heeten. Tel. 0572 38 14 57.

De prijs van deze heruitgave is € 25,00.

Ook is het boek is te koop bij BRUNA in Raalte.