lezingen en bijeenkomsten

In de afgelopen drie decennia hebben we diverse lezingen gegeven over tal van onderwerpen over Scheemda en omstreken. Hieronder vind u een compilatie van deze bijeenkomsten. Bij een aantal van deze lezingen zijn doorverwijzingen gemaakt <klik op de foto> naar externe websites over het betreffende onderwerp.

2018-december - Jan Groenbroek over de Molenstraat - Vredenhovenplein

2018-april - Jan Kugel over koren- en pelmolens in Oost-Groningen

2017-november - J. Groenbroek over de Molenstraat en haar bewoners

2017-april - Prof. dr. Reinder Reinders over de provinciekaart van Theodorus Beckeringh

2016-december - Jan Groenbroek over de Oosterstraat en Kerkstraat

2016-april - Lammert Doedens over Graaf Adolf van Nassau

2015-november - kennisquiz ( 35 jarig bestaan vereniging ) met de winnaars: J. Kloosterboer, B. van der Laan en F. Hensens

2015-april - Guido Abuys over het kamp en de herinneringscentrum Westerbork

2014-december - Jan Groenbroek over de Scheemder middenstand deel 3

2014-april - Prof. dr. Dick de Boer over Emo's reis

2013-december - Jan Groenbroek over de Scheemder middenstand, deel 2

2013-mei - Dr. Jan van den Broek over de bestuurlijke verhouding van de stad Groningen ten aanzien van het Oldambt

2012-november - Reint Wobbes over monumentale kerken in Groningen

2012-december - Jan Groenbroek over de Diepswal en Havenstraat

2012-april - Dr. Albert Buursma over de Slag bij Heiligerlee

2011-december - Daan Glazenborg over Scheemder middenstand

2011-april - Jan Battjes over de methodiek en geometrie van de middeleeuwse bouwkunst

2010-november kennisquiz en film 1964

2010-april - Prof. dr. Henny Groenendijk over archeologie in het Oldambt

2009-november - Daan Glazenborg met diavertoning over Eexta in vroegere jaren

2009-april - Prof. dr. Maarten Duijvendak over de driedelige Historie van Groningen

2008-december - Daan Glazenborg met diabeelden over Eexta

2008-oktober - Otto Knottnerus over Jaarfke

2008-maart - Jan Pieter Koers over opgraving Oud Scheemda

2007-december - Daan Glazenborg over eertijds Scheemda

2007-oktober - Hendrik Hachmer over veenkoloniale scheepvaart op de Riga

2007-april - P.H. Wijk over Groninger kaarten

2006-december - Johan Feikens toont oude dorpsbeelden en films

2006-april - Egge Knol over Professor van Giffen en het geheim van de wierden

2005-december - 25 jarig jubileum met Kees Visscher

2005-april - Alie Aukes Roemeling over haar verzetswerk tijdens de tweede wereldoorlog

2004-december- Jan Pieter Koers over het reilen en zeilen in het Dollardgebied

2004-april - Filmavond met vier films van 1964, 1969, 1972 en 1973.

2003-december - IJnte Botke met een lezing over de boerenstand in de 19e eeuw

2003-april - Harm van der Veen over 'De ene boer is de andere niet' foto: Ronn - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43574884

2002-december - met een presentatie over 'Scheemda tussen Wederopbouw en Herindeling'

2002-april - Otto Knottnerus over vroegere seizoensarbeiders

2001-december - Herman Frankot over het Woldjerspoor foto: menterwolde.info (2016)

2001-april - Jan Pieter Koers over het Blauwe stad gebied

2000-december - Daan Glazenborg over oude groepsfoto's uit Scheemda

2000-april - W. Kerkmeijer over scheepvaart en scheepsbouw in Groningen

1999-december - Jan Groenbroek met een diapresentatie over Scheemda

1999-april - Reint Wobbes over grafcultuur in onze regio

1998-november - Jan Pieter Koers over het vroegere Scheemda

1998-maart - Freerk Veldman, conservator Menkemaborg over de Groninger Borgen