Duvekoater 63

Stationsstraat deel 2 (J.J. Groenbroek en J.P. Koers)

Het vervolg van het artikel in Duvekoater nummer 62 over de Stationsstraat.

In deze aflevering komen de huizen aan de orde vanaf de dokterswoning tot en met de vroegere smederij van Twikler.

afbeelding: Stationsstraat omstreek 1917, eigen collectie

Marcus Marinus de Haas, dokter van 1943 - 1973 in Scheemda

Inzameling Scheemder huisvuil ging in 1926 van start (J.P. Koers)

Het laat zich in de huidige weeggooimaatschappij moeilijk indenken dat er een tijd is geweest, dat er in het geheel geen huisvuil werd ingezameld. Veel afval werd in de huishouding verwerkt. Hout en papier verdween als brandstof in de kachel, etensresten en schillen gingen naar de dieren en kapot gevallen glas en steengoed verdween in het 'aaskegat'. Tot slot had je de opkoper van oud ijzer en de voddenboer voor afgedankte lompen. Niettemin bestonden er rond woningen vaak onhygiënische toestanden en zo werd in 1926 in Scheemda begonnen met het inzamelen van huisvuil.

Dhr. Antema in de Oosterstraat te Scheemda. De voorste wagen was voor de tonnen, de aanhangwagen voor huisvuil. Oud ijzer enz. kwam in het rek en voorop staan de bakken met groen afval voor het paard.afbeelding: Oosterstraat, omstreeks de jaren 50 van de vorige eeuw , collectie D. Glazenborg.

De Scheemder en Eexter middenstand deel 9 ( J.J. Groenbroek)

Beschrijving van de Scheemder en Eexter middenstand van de periode 1986 tot en met 1988.

Werkloosheid en onlusten (J.P. Koers)

De jaren 1890 - 1900 werden in het Oldambt gekenmerkt door grote werkloosheid onder de landarbeiders. Vooral in de wintermaanden was dat het geval. Hadden de arbeiders het grootste deel van de winter inkomsten door het koren dorsen, door de komst van de stoomdorsmachine waren de schuren sneller leeg en waren de arbeiders al begin december werkloos. In Midwolda en omliggende plaatsen begon de werkverschaffing pas na nieuwjaar en dus zaten ze weken zonder inkomen. Dat zorgde voor veel onrust.

Oog in Oog met de verloren gewaande klok van Oostwold ( J.P. Koers)

Het was best een sensatie toe we op 4 december 2018 oog in oog stonden met de oude klok van Oostwold, waarvan lange tijd werd gedacht, dat hij in de oorlog verloren was gegaan.

Hoe Oostwold groeide ( H. Perton)

Het effect van de inpoldering van 1769 op het inwonertal

In de serie over de Oostwolderpolder laat de auteur ons kennis maken met zijn onderzoek naar de effecten die de inpoldering had op het inwonertal van Oostwold. Nam het inwonertal na 1769 inderdaad toe ? En hoe valt dat dan te bewijzen ?