Documentatie en archief

Documentatie en archief

Het documentatiecentrum van onze vereniging, gevestigd in het Grunneger Cultuurcentrum , is op afspraak te bezoeken. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de beheerder, de heer E. Tjaden, tel. 0597-592145. Ook voor schenkingen van foto's,oude kranten, boeken, etc. is de heer Tjaden de contactpersoon.

Graag willen wij onze fotocollectie uitbreiden. Als u over foto's beschikt, die u niet wilt afstaan, dan komen wij graag ter plekke om er digitale opnames van te maken. Die worden dan op CD opgeslagen en vervolgens in een brandvrije kast in ons documentatiecentrum bewaard.

De contactpersoon hiervoor is de heer J.P. Koers, tel. 0597-551800.