BestuurVoorzitter: J.J. Groenbroek (jan@groenbroek.nl)

Secretaris: J.J. Feikens (historiescheemda@feikens.eu )

Penningmeester: B. Meedendorp (historiescheemda@gmail.com )

Ledenadministratie: P. ter Veer (p.r.terveer12@gmail.com ) of 0597-592317


Realisatie website: webmaster@feikens.eu

statuten

Statuten Historische Vereniging Scheemda en Omstreken.pdf

De wet WBTR

Nieuwe wet bestuur en toezicht:

Op 1 juli 2021 is de nieuwe wet Bestuur en Toezicht in werking getreden. Dit houdt in dat wij bij de eerstvolgende statutenwijziging de statuten ook op deze wetgeving zullen actualiseren. Het is echter niet verplicht dat wij onze statuten al per 1 juli 2021 hierop moeten aan passen.

Met de bestaande statuten zullen bepaalde bepalingen in strijd zijn met de nieuwe wet en deze zijn dan niet meer rechtsgeldig. Bij andere rechten en verplichtingen geldt juist dat deze aan de statuten toegevoegd moeten worden. Die staan er nu niet in, echter het bestuur (en de algemene ledenvergadering) moet zich wel aan deze rechten en plichten gaan houden. Aangezien iedereen bij problemen of vragen de statuten raadpleegt en daarnaar handelt, horen de statuten wel up to date zijn.

Tot het moment dat onze statuten zijn geactualiseerd zult u naast deze huidige statuten dus ook de wet WBTR moeten raadplegen.


Privacyverklaring

Privacyverklaring Historische Vereniging Scheemda en Omstreken.pdf