Gedicht van de maand

Op deze pagina vindt u de maandelijkse gedichten van onze dorpsdichter Jaap van der Oord.

Herinnering

-------------

In september ‘45

was ‘r groôt feist in Abbekerk.

Alle winkels ware slôten

en gien mens hoefde te werk.

Overal vlagge weer je keke

trompetgeskal klonk van de toren.

Voor elke buurt ’n erepoort.

Klank en kleur as nooit tevoren.

Denneboompies langs de weg,

met roôsies van gekleurd pepier.

Danse ,hosse in t café.

Dut was ‘t bevroidings- feist- plezier!

Ok ’n optocht was ‘r nag,

Met ’n zoôd wagens op ’n rai.

Die beêlde van alles en nag wat uit,

dat heêl de oorlog kwam verbai.

Ik zat ok op ien zô ’n wagen,

as bakker in ’n bakkerai.

Toedat Pa me deer zô zag,

zwaaide en ok lachte hai.

Want na die bange oorlogsjare,

was iederien gelukkig en bloid,

dat deur moed en veul vertrouwen

oôs land uitoindelijk was bevroid.

© Jaap van der Oord