היסטוריה באליאנס


עתמול מה מקור שמות עברים.pdf

רציונל ללימודי היסטוריה

מערכת החינוך רואה חשיבות רבה ללימודי ההיסטוריה ולכן קבעה את שיעורי ההיסטוריה כלימודי חובה לתעודת בגרות. להוראת ההיסטוריה יש תפקיד מרכזי בבניית השקפת עולמם של התלמידים, שיהפכו בעתיד לאזרחי המדינה ולמנהיגיה. השקפת עולם זו צריכה להיות מבוססת גם על ידע היסטורי והיכולת להבינו ולנתחו, להעמיק בו, להסיק מסקנות וללמוד מטעויות שנעשו בעבר. לימוד ההיסטוריה עשוי לתרום להבנה כי ביכולתו של האדם להשפיע על תהליכים היסטוריים ולעצבם לפי ערכי החברה שבה אנו חיים. כמו כן, חשוב לזכור כי בישראל עלינו ו גם לחזק את הקשר בין התלמידים לבין העם היהודי לדורותיו.

דרך הלמידה בהיסטוריה כוללת לימוד על פי נושאים ותקופות, הקניית מיומנויות למידה, גיוון דרכי הערכה, השוואה לאירועים אקטואלים, הערכת עמיתים, עבודה בקבוצות, עבודה במחשב הערכה חלופית ויצירתית. התוכנית מעודדת חשיבה , הבנה וביקורתיות.

  • דרך הלמידה זו מגבירה את המוטיבציה של התלמיד, שכן אינו נדרש לשנן פרטים אלא להבין את הרעיון ואת הקשר בין הדברים.