НАВЧАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

Навчальний відділ є структурним підрозділом Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, який здійснює планування, організацію і контроль освітнього процесу відповідно до затверджених освітніх програм та навчальних планів підготовки педагогічних кадрів; сприяє професійній, методичній підготовці професорсько-викладацького складу; координує діяльність підрозділів академії з питань організації освітнього процесу .

Навчальний відділ безпосередньо підпорядковується ректору та першому проректору. Керівництво роботою навчального відділу здійснює керівник навчального відділу.

У своїй діяльності навчальний відділ керується Конституцією України, законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", наказами та іншими нормативними актами Міністерства освіти і науки України.

Основні завдання навчального відділу:


  • організація освітнього процесу в академії на рівні, що забезпечує підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів для системи освіти, які володіють глибокими науково-теоретичними знаннями та практичною підготовкою;

  • планування, організація і контроль поточного освітнього процесу;

  • координація роботи факультетів, кафедр та інших підрозділів академії із забезпечення освітнього процесу;

  • здійснення систематичного контролю за своєчасною підготовкою і станом виконання планової обліково-звітної документації факультетів, виконання розкладів навчальних занять і заліково-екзаменаційних сесій;

  • організаційний супровід ліцензування нових спеціаьностей та акредитації освітніх програм;

  • аналіз ходу освітнього процесу, поточного та семестрового контролю успішності студентів;

  • облік навчального навантаження і контроль за його виконанням викладачами;

  • узагальнення і розповсюдження кращого досвіду роботи факультетів, кафедр з питань організації освітнього процесу;

  • опрацювання і підготовка різних інструктивних матеріалів, спрямованих на удосконалення освітнього процесу.ДАВИДЧЕНКО

Інна Дмитрівна

керівник навчального відділу,

кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри української лінгвістики, літератури та методики навчання

.


КЛЄБА

Анна Іванівна

заступник керівника навчального відділу

кандидат педагогічних наук, доцент

доцент кафедри інформатики


НЕЧИПОРЕНКО

Марина Олександрівна

методист

викладач кафедри іноземної філології


Жукова

ЛЕОНІЛА ВАСИЛІВНА

секретар навчального відділуКОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Тел.: +38 (057) 732-69-97

Адреса: провулок Руставелі, 7, м. Харків, 61001

Кабінет: 11