doelstelling

Doelstelling van de vereniging:

De doelstelling zoals deze in het beleidsplan is opgenomen luidt alsvolgt: De vereniging heeft tot doel initiatieven te ondersteunen op maatschappelijk en cultureel gebied, die daarna een gezonde toekomst tegemoet kunnen gaan.

Toelichting

Nut Voorschoten wil Voorschotenaren die mooie plannen hebben voor Voorschoten, en die passen in onze doelstelling, een financieel steuntje in de rug geven. Een ondersteuning kan plaatsvinden in de vorm van een schenking, voorschot, lening of garantstelling.

We zijn geĆÆnteresseerd in plannen en initiatieven om voorzieningen aan te leggen of te verbeteren die het culturele en sociale leven in het dorp bevorderen of versterken. Onze steun geven we in de vorm van een lening of een aanvullende subsidie.

Die financiƫle steun is gebonden aan een aantal voorwaarden. Omdat Voorschotenaren de gelden waarover Het Nut beschikt bijeen hebben gebracht, moet Voorschoten en een grote groep Voorschotenaren profiteren en moet het initiatief een langdurig effect hebben.