ANBI informatie

Het Nut van Voorschoten heeft de ANBI status aangevraagd.

Op deze pagina vindt u de verplichte informatie of directe links daarnaartoe.

Als ANBI dient de vereniging de volgende informatie ter beschikking te stellen:


 • de naam van de instelling : Maatschappij tot Nut van het Algemeen, departement Voorschoten, in de volksmond het "Nut van Voorschoten" genoemd.
 • het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer van het Nut van Voorschoten is 005362933.
 • de contactgegevens van de instelling

Mevrouw J.A. Buijs-De Graaff : buijsdegraaff@ziggo.nl

 • een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI zie doelstelling
 • de hoofdlijnen van het beleidsplan
 • de functie van de bestuurders zie bestuur
 • het beloningsbeleid: bestuursleden krijgen geen vergoeding voor verrichte werkzaamheden.
 • een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten zie projecten en jaarverslagen.


 • Een ANBI moet een financiĆ«le verantwoording publiceren op internet. Het gaat om de volgende informatie:
  • de balans
  • de staat van baten en lasten
  • een toelichting
 • zie hiervoor jaarverslagen