Nieuws:

Deelnemers Lang leve kunst van Topaz presenteren hun werk.

projecten

Het Nut Voorschoten heeft als doel het bevorderen en ondersteunen van activiteiten die de sociale cohesie in de samenleving versterken.

Het werkgebied van het Nut is de gemeente Voorschoten.

De financiële ondersteuning van het Nut richt zich op (nieuwe) sociale initiatieven.

Als u een plan heeft dat past bij onze doelstelling en voldoet aan onze voorwaarden kunt u een aanvraag indienen of contact met ons opnemen om na te gaan of wij kunnen bijdragen in de kosten. Op deze website vindt u alle informatie en hoe u ons kunt bereiken.