Nieuws:

Opening Natuurspeeltuin, Jubileumboek VKK en opening Paviljoen Duivenvoorde

zie : projecten

U hebt een goed plan voor Voorschoten, maar te weinig geld om het te realiseren. Links en rechts hebt u al wat donaties gekregen, maar u komt nog net iets te kort om aan de slag te kunnen. Stap in dat geval naar de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, die ook een afdeling in Voorschoten heeft: fonds NUT Voorschoten.

Fonds Nut Voorschoten wil Voorschotenaren die mooie plannen hebben voor Voorschoten, een financieel steuntje in de rug geven. We zijn geïnteresseerd in plannen om voorzieningen aan te leggen of te verbeteren, en in initiatieven die het culturele en sociale leven in het dorp op een hoger plan tillen. Onze steun geven we in de vorm van een lening of een aanvullende subsidie. Misschien kan het voor u het ontbrekende puzzelstukje zijn dat uw plan compleet en haalbaar maakt!

Die financiële steun is gebonden aan een aantal voorwaarden.

Als u een plan heeft dat past bij onze doelstelling en voldoet aan onze voorwaarden kunt u een aanvraag indienen of contact met ons opnemen.