MAATREGELEN CORONAVIRUS

“Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.” - 1 Petrus 5:7

Op advies van het RIVM en de Protestantse Kerk nemen wij de volgende maatregelen:

  1. Tot en met 6 april 2020 gaan alle kerkdiensten niet door op de gebruikelijke wijze.
  2. De voorgenomen ochtenddiensten worden in deze periode live uitgezonden via beeld en geluid zonder de aanwezigheid van kerkgangers.
  3. In plaats van de avonddiensten zenden wij een kerkdienst van een omliggende gemeente uit.
  4. Alle kringwerk en jeugdwerk activiteiten worden geannuleerd.

De kerkenraad van de Hervormde Kerk Hei- en Boeicop.

12 maart 2020 (laatst aangepast 26 maart 2020)

Klokken van hoop en troost

De komende woensdagavonden zal tussen 19.00 en 19.15 uur de klok van onze kerk luiden. Hiermee sluiten wij aan bij een landelijk initiatief van de Raad van Kerken (waar de Protestantse Kerk bij hoort). Dit is geen oproep om naar de kerk te komen, maar op deze manier zijn wij met elkaar verbonden over de grenzen van sociaal isolement heen. Het klokgelui is dus bedoeld ter bemoediging, hoop en troost. Ook is het een oproep tot gebed.

Hervormd Hei- en Boeicop

U kunt hier informatie vinden over onze kerk en alle activiteiten die er plaats vinden. Zomer en winter, elke zondag staan de deuren van de kerk uitnodigend open en komen we samen in de kerkdiensten. Daarnaast zijn er gedurende het winterseizoen ook diverse andere activiteiten in de gemeente. De kerkenraad nodigt u van harte uit hieraan actief deel te nemen.

Kerkadres: Hei- en Boeicopseweg 46

Predikant: ds. W.A. van den Born, predikant@hervormdheienboeicop.nl, telefoonnummer (0345) 84 66 82 (let op gewijzigd nummer!)

Scriba: D. Bassa (scriba@hervormdheienboeicop.nl)

Gemeenteprofiel

Hervormd Hei-en Boeicop maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland en deelt daarmee in de aan Israël geschonken verwachting van het Koninkrijk Gods en strekt zich daarnaar uit. Lees verder......

Elke zondag komt de gemeente bij elkaar in de kerk. De klokken luiden over ons dorp, als roep en nodiging samen te komen en zich te voegen onder het Woord.

Kerkdiensten

Zondag 5 april 2020

09.30 uur ds W.A. van den Born, alleen live uitzending

18.30 uurds R.R. Eisinga, Gorinchem, alleen live uitzending


Onder voorbehoud:
Goede Vrijdag 10 april 202019.30 uur ds W.A. van den Born
Zondag 12 april 2020 - 1e Paasdag09.30 uur ds W.A.van den Born18.30 uur C. Mijderwijk, Meerkerk

Op zondag luisteren we met elkaar naar de stem van onze God, die tot ons spreekt in het lezen en de verkondiging van het Woord. De kerk is de werkplaats van de Heilige Geest.

Concept-beleidsplannen Hervormde Gemeente van Hei- en Boeicop

Onderstaand treft u het concept-beleid van de Hervormde Gemeente van Hei-en Boeicop voor de periode 2020-2025 aan.

Het betreft de volgende documenten:

Flyer activiteiten Hervormde Gemeente Hei- en Boeicop seizoen 2019/2020

Graag informeren wij u als Hervormde Kerk van Hei- en Boeicop over de plannen voor het komende seizoen. Algemene informatie, contactgegevens e.d. kunt u op de website vinden.

We zien en ontmoeten jullie graag!

Download de flyer......

Ik wil de Rank voor een activiteit gebruiken.

Wat moet ik dan doen?


Klik op de tekst om het hele bericht te lezen!Melden van activiteiten

Veel activiteiten vinden plaats in de Rank. Om alles in goede banen te leiden is het van belang dat alle activiteiten die in de Rank plaats vinden (in voorkomende gevallen ook in de kerk) altijd vooraf gemeld worden bij Anja Steijsiger, via het e-mailadres roosterrank@kliksafe.nl. Voorbeelden van activiteiten zijn: kringavonden, vergaderingen, jeugdwerk, koffiedrinken, gemeenteavonden etc.

De verdere procedure

Als de activiteit wordt gemeld kan vervolgens worden gecheckt of er geen dubbele boekingen zijn. Na de bevestiging van Anja kan de reservering definitief worden gemaakt en wordt er voor gezorgd dat -zo nodig- de verwarming vooraf wordt ingesteld. Ook kan dan het rooster (voor de lopende/komende maand) op de website worden geactualiseerd.

De activiteit gaat niet door

Als een reservering onverhoopt niet door gaat, geef dit dan altijd en zo snel mogelijk door aan Anja. Dat scheelt al snel in de stookkosten en is ook voor de schoonmakers prettig om te weten. Dit geeft ook mogelijkheden om eerder afgewezen verzoeken alsnog toe te kennen omdat zalen toch beschikbaar zijn.

Onaangekondigde activiteiten

Activiteiten die niet op de voorgeschreven wijze zijn aangekondigd kunnen in principe niet bestaan, onvoorziene omstandigheden daar gelaten. Mocht het laatste zich toch voordoen, kondig dan ook die activiteiten (desnoods op de dag zelf) alsnog aan bij Anja.

Nieuwe wijze van beheer

Er wordt op geattendeerd dat het gereedmaken en het nadien opruimen van de zaal door de gebruiker of groep zelf moet worden gedaan!

Tot slot

De gebruikers van de Rank wordt veel zegen toegewenst bij de ontmoetingen die in de Rank plaats vinden.

Kerkdiensten op internet

Kerkdiensten en bijeenkomsten kunnen ook worden beluisterd en bekeken via Kerkdienst gemist! via uw tablet, laptop, computer of digitale televisie.

Kerkdienst live luisteren (audio) |

Kerkdienst live kijken (video) >>>>>>