Collectebonnen

Collectebonnen

De collectebonnen zijn verkrijgbaar in 4 verschillende waardes: € 0,65, € 1,00 € 1,25 en € 2,50. Uw collectegiften vormen op deze manier een aftrekpost voor de inkomstenbelasting.De verkoop van collectebonnen in de Rank is vervallen!


Collectebonnen bestellen

U kunt voortaan collectebonnen bestellen bij ouderling-kerkrentmeester Arie Haag.

Bij voorkeur per mail: f2hahaag@gmail.com en anders via (0345) 64 26 34.

Bij uw bestelling opgeven: naam, straat en huisnummer.

Wit € 0,65 per bon

€ 13,00 per kaart

Geel € 1,00 per bon

€ 20,00 per kaart

Groen € 1,25 per bon

€ 25,00 per kaart

Oranje € 2,50 per bon

€ 50,00 per kaart

Uiteraard kunt u alleen volle kaarten bestellen. Na uw bestelling worden de collectebonnen binnen een week thuis bezorgd.

Afrekenen kan plaats vinden op de gebruikelijke wijze. Het rekeningnummer:

Kerkvoogdij N.H. Gemeente Hei- en Boeicop:

NL09 RABO 0358.4011.19 | NL43 INGB 0000.5214.94