Bijbelleesrooster

Dominee van Wijk heeft een leesrooster opgesteld dat in eerste instantie was bedoeld voor belijdeniscatechisanten en kringbezoekers. Het is een proefversie en de gebruikers van het rooster worden in de gelegenheid gesteld om er van te "proeven".

De bezoekers van deze website worden uitgenodigd om het rooster ook te gebruiken. Het zal elke week worden vernieuwd. Mocht u n.a.v. de gelezen gedeeltes behoefte hebben om iets te delen dan kan dit via het e-mailadres predikant@hervormdheienboeicop.nl.

U wordt veel "leesplezier" en daarbij Gods onmisbare zegen toegewenst.