Waak en Slaapdiensten

Nachtzorg aan huis met Waakdiensten of Slaapdiensten.

Nachtzorg is bestemd voor terminale, chronisch zieke en psychogeriatrische cliënten.

Bij een waakdienst of een slaapdienst blijft een verzorgende of verpleegkundige bij u in huis.


Waak/Slaapdiensten: De wetenschap dat een zorgverlener in huis is die over u waakt, geeft u en uw naasten een gerust en veilig gevoel. Deze zogeheten 1 op 1 nachtzorg is onder andere bedoeld om de mantelzorgers te ontlasten. Hart Vol Liefde waakt als de mantelzorger slaapt.

Waaknachten zetten wij in als u intensieve nachtzorg nodig heeft, vaak in de laatste levensfase. Bij een waaknacht staat uw zorgverlener continue voor u paraat. Gedurende de gehele nacht kan er een beroep gedaan worden op de zorgverlener. Er kan geholpen worden met het aanreiken of toedienen van medicatie (vis de vlindernaald, CAD-legency pomp, injecties etc., ook is de zorgverlener is er voor een goed gesprek en luisterend oor voor u of uw naasten. Het kan nodig zijn om bijvoorbeeld de huisartsenpost te bellen voor een advies of om bij u langs te komen.

Slaapdiensten, Het kan een geruststellend gevoel zijn om te weten dat er ’s nachts een zorgverlener in de buurt is die kan helpen wanneer dit nodig is. Bij een slaapdienst gaat het om korte zorgmomenten, zoals hulp bij naar het toilet gaan, het verschonen van incontinentiemateriaal en controle momenten voor verwarde en dementerende ouderen. Er is altijd iemand aanwezig waarop u 2x een beroep kunt doen voor werkzaamheden van korte duur. Wanneer 2x niet genoeg is en er vaker hulp nodig? Geen probleem, dan helpen wij u graag met de inzet van een waaknacht.

Met de zorgverleners vormen we een vast team wat vertrouwde gezichten zullen worden. Zij starten de zorg bij uw akkoord en plannen op basis van een maandrooster. Zo weet u altijd wie er wanneer komt en waar u aan toe bent.

Wij leveren ook zorg in verzorgingshuizen of aanleunwoningen.

De terminale nachtzorg is van 23.00 uur tot 7.00 uur.

Slaapwacht kan eerder beginnen, nachtkleding aan, u op bed helpen, toiletgang, medicijnen aanreiken of toedienen. De volgende morgen, ontbijt klaarzetten, medicijnen aanreiken of toedienen. Daarna wordt er, volgens afspraak die met u gemaakt, is verder geholpen met de ADL door u eigen wijkteam.