Laatste Fase, Levenseinde en verwerking

Terminale/Palliatieve 24 Uurszorg.

De terminale fase leidt tot zorg waarbij de kwaliteit van leven en sterven voorop staat.


De terminale zorg is zorg voor patiënten die in het laatste (terminale) stadium van een ongeneeslijke ziekte verkeren.

Terminale zorg is voor mensen met een levensverwachting van ongeveer drie maanden.

De zorg staat in het teken van afscheid nemen van het leven.

Dankzij 24 uurszorg kunt u thuis blijven wonen, u voorkomt dat u naar een Hospice of Verpleeghuis moet verhuizen ook als de zorgvraag intensief is.

Om 24 uurszorg te kunnen krijgen schrijft de huisarts een terminaal verklaring, daar staat in dat de huisarts verwacht dat je nog maximaal 3 maanden te leven hebt.

Deze vorm van zorg wordt door de zorgverzekeraar vergoed.


Met ons klein team van maximaal 4 zelfstandige zorgverleners bieden wij 24 uurszorg, zodat er dag en nacht een zorgverlener bij u thuis is.

Zo ziet u ook steeds vertrouwde gezichten waarmee u snel een band mee opbouwt, en die altijd op de hoogte zijn van uw situatie.

Wij gaan van tevoren in gesprek met u en/of uw naasten zodat u de zorg ontvangt die nodig is en waar u zich prettig bij voelt.


Mogelijkheden rond 12- en 24uurszorg.


Wanneer er intensieve zorg of begeleiding, zijn dit de mogelijkheden,

12uurs zorg: Wij zijn 12 uur aaneengesloten aanwezig. Er wordt tijdens deze diensten niet geslapen.

24uurs zorg: Wij zijn 24 uur aaneengesloten aanwezig, zij slapen ook. Hiervoor dient een aparte kamer met bed aanwezig te zijn en een seniorenfoon.


Alle zorgverleners hebben een diploma verpleegkundige of ziekenverzorgende en volgen regelmatig bijscholingen.

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig te overleggen hoe u deze laatste levensfase wilt doorbrengen en wat voor u belangrijk is.

U wordt geholpen door zorgverleners die niet alleen deskundig en bekwaam zijn, maar ook affiniteit hebben met de terminale/palliatieve thuiszorg.


Palliatieve zorg is zorg die gegeven wordt aan cliënten wanneer er geen genezing van een ziekte meer mogelijk is.

Dan kun je denken aan kanker, wanneer die uitbehandeld is, maar ook dementie (alzheimer), COPD of hartfalen zijn ziekten waar mensen niet van kunnen genezen. Met deze ziekten kun je nog wel weken, maanden of zelfs jaren leven.

Ook het ondersteunen van naasten is een belangrijk onderdeel van palliatieve zorg.

Verschil tussen palliatieve zorg en terminale zorg

Bij palliatieve zorg denken we ook vaak aan terminale zorg. Beide zorgvormen worden geboden aan diegenen die niet meer kunnen genezen van hun ziekte en daaraan zullen overlijden. Het verschil is dat palliatieve zorg jaren kan duren, terwijl we pas van terminale zorg spreken wanneer het overlijden op korte termijn (3 maanden of minder) wordt verwacht. Palliatieve zorg richt zich op een zo goed mogelijke kwaliteit van leven. Hoe lang dit duurt verschilt per cliënt. Terminale zorg richt zich op een goede kwaliteit van sterven.