De juiste ondersteuning in de laatste fase

24-uurs thuiszorg

Heeft u dag en nacht zorg nodig en wilt en kunt u thuis blijven wonen? Dan biedt 24-uurs thuiszorg de uitkomst. U kunt deze 24-uurs thuiszorg aanvragen bij het zorgkantoor. Daarnaast is een Wet langdurige zorg (WLZ) indicatie noodzakelijk om 24-uurs zorg aan huis te ontvangen.


WlZ (Wet langdurige zorg)

Als het thuis echt niet meer gaat, kunt u dat met uw huisarts of de wijkverpleegkundige bespreken. Eén van beiden kan dan 24-uurszorg aanvragen en in principe is dat een opname in een verpleeghuis. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geeft daarna de zogenaamde indicatie af. In die indicatie staat precies hoeveel hulp en zorg er nodig is.Kan ik toch thuis blijven wonen?

24-uurs zorg krijgt u in principe in een verpleeghuis. Wilt u liever thuis blijven wonen? Dat kan. U kunt WLZ ook thuis ontvangen, maar alleen als de kosten niet hoger zijn dan bij verblijf in een instelling. En bovendien moet de zorg thuis 'verantwoord' en 'doelmatig' zijn. Uiteindelijk bepaalt het zorgkantoor of zorg thuis haalbaar is. Een zorgkantoor is de uitvoerder van de WlZ, zorg namens de zorgverzekeraars. In iedere regio in Nederland staat een zorgkantoor.


Bij Dementie


Voor (een deel van) de kosten voor begeleiding bij (beginnende) dementie kunt u vanuit de gemeente of zorgverzekering wellicht aanspraak op financiering maken. Wij bieden ook (aanvullend) particuliere dementie zorg. Terminale 24 uurs zorg wordt doorgaans gefinancierd vanuit de zorgverzekering.Vergoeding Palliatief/Terminale zorg

Zorg in de laatste levensfase (palliatief terminale zorg) krijgt u vergoed uit uw basisverzekering of uit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Hebt u géén Wet langdurige zorg indicatie? Dan krijgt u deze zorg vergoed uit de basisverzekering. Uw vergoeding hangt dan af van waar u de zorg krijgt.


Bij zorg thuis krijgt u zorg in uw vertrouwde omgeving van ons

Basisverzekering: 100% vergoed

Eigen risico: U betaalt geen eigen risico

Eigen bijdrage: U betaalt geen eigen bijdrage


Persoonsgebonden Budget (PGB)

Een persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee u zelf zorg, hulp en begeleiding kunt inkopen. Met een PGB kunt u zelf uw bemiddelings-organisatie kiezen, zoals Hart Vol Liefde. U maakt dan met ons afspraken over hoe u de zorg vorm wilt geven, de dagen en uren waarop onze zorgverleners voor u werken en de vergoeding die u daarvoor uit het PGB betaald. Op die manier houdt u zelf de regie over de zorgverlening.

Met een PGB kunt u verschillende vormen van hulp en begeleiding inkopen. U kunt hierbij denken aan:

Persoonlijke verzorging (zoals wassen, aankleden, eten en drinken, naar het toilet gaan)

Verpleging (zoals hulp bij het gebruik van medicijnen, injecteren, katheterzorg, stomazorg etc.

Kenmerken van een PGB

U bepaalt wie, wanneer, waar en hoe de benodigde zorg wordt verleend

U kiest zelf een zorgaanbieder

U maakt zelf afspraken met de zorgaanbieder

U dient zelf verantwoording afleggen aan de instantie die verantwoordelijk is voor de toekenning van het PGB.

Indicatie

Om in aanmerking te komen voor een PGB, moet er een indicatie zijn gesteld.

Voor zorg vanuit de Zorgverzekeringswet kan een verpleegkundige van Hart Vol Liefde de indicatie stellen. Voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg wordt de indicatie gesteld door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Betalingen vanuit het PGB

De betaling van de geleverde zorg is binnen de afzonderlijke wetten verschillend geregeld. Zo verlopen de betalingen vanuit de Wet langdurige zorg via de SVB en vanuit de Zvw via uw zorgverzekeraar.
bij