Pohjois-Karjalan Henkinen yhdistys ry


Pohjois-Karjalan Henkinen yhdistys aloitti toimintansa Joensuussa vuonna 1986 nimellä Pohjois-Karjalan parapsykologinen seura. Parapsykologisen seuran nimi muutettiin vuonna 2004 Pohjois-Karjalan Henkinen yhdistys ry:ksi. Yhdistys ei ole sitoutunut aatteellisiin tai uskonnollisiin suuntauksiin, vaan pyrkii välittämään tietoa sekä tarkastelemaan asioita ja ilmiöitä ennakkoluulottomasti.

Yhdistyksen päämääränä on kasvattaa ja avartaa ihmisten tietämystä, tietoisuutta ja itsetuntemusta, tukea henkistä kasvua sekä kehittää ja ylläpitää kokonaisvaltaisesti niin henkistä kuin ruumiillista hyvinvointia. Päämääränsä toteuttamiseksi yhdistys järjestää ja organisoi kursseja, harraste- ja teemaryhmiä sekä luento- ja keskustelutilaisuuksia.

Yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin ovat tervetulleita osallistumaan kaikki mielen ja kehon tasapainosta ja hyvinvoinnista kiinnostuneet.

Hei,

yhdistyksessä suunnitellaan jo syksyn 2019 ohjelmaa. Olemme miettineet esim. Henkisen tietouden kurssin toteuttamista Joensuussa. Kurssilla tutustuttaisiin spiritualismin keskeisiin käsitteisiin ja käsiteltäviä asioita ovat mm. spiritualismin perusteet ja historia, henkisyys arjessa, meditaatio, chakrat ja energiakehot, ihmisen henkinen ja fyysinen taso, itsetuntemus ja sen vahvistaminen, henkiparannus, psyykkinen ja mediaalinen työskentely sekä piirityöskentely.

Kurssin suorittamisesta annetaan todistus ja se tarjoaa mahdollisuuden hakeutua mediaalisille perus- ja jatkokursseille.

KURSSI VOITAISIIN TOTEUTTAA VAIN JOS OSALLISTUJIA ON TARVITTAVA MÄÄRÄ JOTEN KYSYMYS KUULUU: tuntisitko sinä tarvetta osallistua tälläiselle kurssille?

Kerro toiveistasi kurssin suhteen sähköpostilla yhdistysinfoaa@gmail.com

Kiinnostus kurssia kohtaan ei sido vielä sinua mutta antaa viitteitä kurssin järjestämisen tarpeellisuudesta.


KIITOS JO ETUKÄTEEN MAHDOLLISESTA VASTAUKSESTASI!