Рад у лабораторији

УПУТСТВО ЗА РАД У ЛАБОРАТОРИЈИ

1. Пре рада научити теорију која се односи на дату вежбу.

2. Прочитати упутство за рад и проучити технику рада.

3. По потреби увезати косу, ставити заштитне наочаре и заштитити одећу.

4. На радном столу држати само неопходан прибор, посуђе и хемикалије. Припремити папир и оловку за бележење резултата. У току огледа бележити уочене промене.

5. При раду није допуштен гласан разговор.

6. Чврсте реагенсе узимати чистим кашичицама, а течне чистим капалицама, пипетама или мензурама.

7. Хемикалије узимати у количинама које су предвиђене у огледу, или тек толико да може да се уочи промена.

8. Вишак хемикалија не враћати у реагенс боце, већ их предати наставнику.

9. Огледе са запаљивим и отровним супстанцама радити у капели или на месту на којем је добро проветравање.

10. Загрејане епрувете стављати у сталак, а друго загрејано посуђе и прибор стављати на ватросталне подметаче.

11. Након огледа спремити радно место, опрати прибор и посуђе.

МЕРЕ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ

1. Радити пажљиво, савесно и тачно.

2. При загревању отвор епрувете или друге посуде не сме се окренути према себи или према другоме.

3. Не сме се нагињати изнад отвора суда у којем се ради реакција.

4. Пажњу усмерити на оглед који се ради.

5. Мирис гасовитих супстанци испитивати опрезно.

6. Уколико се осети мирис бутана или земног гаса, одмах обавестити наставника, затворити све гасне славине, отворити прозоре и изаћи из просторије.

7. Не користити напукло и сломљено посуђе.

8. Сваку незгоду пријавити наставнику.

Пиктограми који се користе за означавање опасних материја

Отровно

Нагризајуће

Опасно

Експлозивно

Запаљиво

ПРВА ПОМОЋ

При пружању прве помоћи треба се придржавати следећих принципа:

- утврдити врсту отрова која је изазвала тровање

- елиминисати отров из организма

- сузбити појаве тровања које угрожавају живот


ХИТНО ЗАТРАЖИТИ ПОМОЋ ЛЕКАРА!

Утврђивање врсте отрова није једноставно. Користе се информације добијене од присутних људи, на основу амбалаже и др. Почетак пружања прве помоћи састоји се у утврђивању врсте отрова и начина тровања. У томе нам може помоћи повређени уколико је при свести. У супротном обратити пажњу на околину, јер се ту често могу наћи трагови отрова.

Пружање прве помоћи подразумева спровођење поступака за елиминацију отрова из организма или његово разблаживање, што зависи од начина уласка отрова у организам. Ако је отров унет удисањем, може се јавити кашаљ, гушење, као и локални знаци тровања. Повређеног треба што пре изнети на ваздух из затвореног простора. Тровање гутањем обично се испољава муком, гађењем, повраћањем, проливом, боловима у стомаку. Испрати уста водом, а по потреби може се изазвати повраћање. Ако је отрована особа без свести, тада се не предузимају никакве мере прве помоћи, јер оне могу да доведу до гушења! Тровање организма преко коже манифестује се обично црвенилом коже, иритацијом, осипом. Отрови са коже одстрањују се прањем оштећеног места сапуном и обилним испирањем водом. Отрови који делују на очи такође се упорно и дуго испирају водом.

ЗАТРАЖИТИ ХИТНУ ЛЕКАРСКУ ПОМОЋ! (ако је могуће показати етикету или посуду).