Огледи у хемији

Хемија је природна експериментална наука.

Шта је експеримент?

Експеримент представља намерно изазивање промене са циљем проучавања одређене појаве.

Извођењу експеримента претходи постављање хипотезе.

У зависности од резултата експеримента хипотеза може бити потврђена или одбачена. Накод одбацивања хипотезе поново се приступа изучавању проблема, тако да је могуће поставити нову хипотезу.

Хипотеза потврђена експериментима постаје теорија.

У току школовања срешћете се са низом теорија као што је Аренијусова теорија, Протолитичка теорија, и тако даље.На Хемијском факултету ученици средњих школа изводе експерименте везане за заштиту животне средине! Погледајте прилог и сазнајте више о овом пројекту!

Како се лече спортске повреде?

Зашто је чувани маратонац одбио гуарану?

О свему овоме су причали асистенти професори Хемијског факултета у току манифестације Тамо где наука почиње.

Након предавања ученици су отишли у лабораторије где су извели низ експеримената везаних за све оно што су чули на предавањима.