Стехиометријска израчунавања

Стехиометриска израчунавања

Стехиометријска израчунавања односно задаци често представљају проблем ученицима и студентима.

Зато ћу овде покушати да објасним основне појмове везане за израчунавања у хемији.

Најпре, то је мол.

Мол

Мол је јединца за количину. Спада у основне јединице Интернационалног система, СИ система.

Међутим за разлику од масе, дужине или времена, мол није нешто што познајемо из свакодневног живота.

Пре него што почну са изучавањм природних наука уленици већ познају и служе се јединицама за масу, време и дужину. На пример, јасно је шта значи "Видимо се за 10 минута", или "На овом часу претрчаће те 300 метара".

Мол је нешто што је много теже замислити, пре свега јер ова основна јединица садржи јако велики број честица.

Али већ је јасно да мол одговара на питање "Колико?"

Дакле, један мол садржи онолико честица колико их се налази у 12 грама угљениковог изотопа масеног броја 12.

Тај број се назива Авогардов број и износи 6.02*10 на 23 јединки.

Које су то честице?

У зависности од врсте супстанце то су атоми, јони или молкули. Гасови (осим племеннитих гасова) садже молекуле, док метали на пример садрже атоме.

Супстанце са јонском везом као што су соли садрже јоне.

Ознака за количину је мало латинично слово н.

Она представља однос масе и моларне масе супстанце.

n = {m} / {M}

То је прва и основна формула потребна за израчунавања у хемији.

На овој страници веб сајта Хемија око нас можете прочитати више о молу и видети примере задатака са израчунавањм моларне масе или моларне запремине.


На овом снимку, на енглеском језику, можете пратити духовито и у исто време прецизно објашњење величине за количину супстанце и Авогардовог броја.

Снимак је наравно, намењен ученицима који врло добро познају енглески језик.