Informatievoorziening middels
animatie in de medische sector

Hello Medic staat voor kwaliteit en betrokkenheid. Vanaf het eerste gesprek zijn wij bezig om het uiteindelijke doel in kaart te brengen en analyseren we de stappen die nodig zijn om daar te komen. Wij zijn van mening dat het essentieel is vanaf het begin na te denken over de implementatie van de animatie. Wat wil je bereiken en hoe kunnen we daar het beste komen? Daarmee zorgen we ervoor dat de animatie niet op een plank komt te liggen en ook daadwerkelijk de patiëntenzorg ten goede komt.


Waarom?

Animaties zorgen ervoor dat patiënten beter van informatie voorzien worden en zo beter samen met de arts kunnen beslissen over de behandeling. De manier waarop informatie wordt overgedragen op patiënten heeft invloed op hoeveel ervan onthouden wordt. Onderzoek heeft aangetoond dat patiënten ongeveer de helft van de gegeven informatie zich na een week nog herinnerd (1). Optimaal geïnformeerde patiënten verbeteren de kwaliteit van zorg. Patiënten krijgen zo een beter inzicht in hun eigen ziektebeeld, wat de medicatietrouw kan verhogen en zorgt voor betere afstemming van de behandeling op de voorkeuren van de patiënt.


Een groot deel van de verstrekte informatie komt dus niet goed over bij patiënten. Om dit te verbeteren wordt op dit moment veel gebruik gemaakt van folders. Maar gezien 18% van de Nederlanders ouder dan 16 jaar moeite heeft met taal en/of rekenen moeten we concluderen dat deze manier van informatievoorziening niet efficiënt is en beter moet (2)!


Patiënten willen samen met de arts beslissen welke zorg het beste bij hen past (3). In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst staat dat de arts de patiënt goed moet voorlichten en toestemming moet vragen voor de behandeling (“informed consent”). Daarvoor is goede informatievoorziening noodzakelijk. Dit is de basis. Maar voor goede kwaliteit van zorg is meer nodig. Echt samen beslissen zorgt voor betrokken patiënten en efficiëntere behandelingen, waarbij onnodige zorgkosten voorkomen worden (“shared decision making”).


Animaties laten patiënten zien wat zij kunnen verwachten van een bepaalde behandeling of operatie. Dit kan een aanvulling of vervanging zijn van een folder, waarbij patiënten thuis nog eens rustig kunnen kijken wat hen nou precies te wachten staat. Onderzoek heeft aangetoond dat patiënten bij aanvullend gebruikt van animaties beter onthouden wat hen is uitgelegd (4). De combinatie van visuele en verbale informatievoorziening in animaties zorgt dat complexe medische problemen duidelijk uitgelegd kunnen worden. Hierdoor kunnen wij ons doel bereiken: écht samen beslissen.


Bronnen

  1. Factors associated with patient recall of key information in ambulatory specialty care visits: Results of an innovative methodology Laws MB, Lee Y, Taubin T, Rogers WH, Wilson IB (2018) Factors associated with patient recall of key information in ambulatory specialty care visits: Results of an innovative methodology. PLOS ONE 13(2): e0191940.

  2. Algemene Rekenkamer. Aanpak van laaggeletterdheid. 2016

  3. Patiëntenfederatie Nederland. Samen beslissen

  4. Meppelink CS, van Weert JC, Haven CJ, Smit EG. The Effectiveness of Health Animations in Audiences With Different Health Literacy Levels: An Experimental Study J Med Internet Res 2015;17(1):e11