Generalforsamling 2021

Lokalhistorisk Forening og Arkiv for Hejls-Hejlsminde afholder Generalforsamling. Ifølge vedtægterne torsdag den 7. oktober 2021 kl. 19.30 i mødelokalet i
Hejls gl. Skole.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Regnskabet til godkendelse.

4. Valg af 4 personer til bestyrelsen + valg af 1 suppleant.

På valg er: Kirsten Degn, Herdis Schultz, Annemarie Holm Hansen, Gunnar M. Krag.

Alle er villige til genvalg.

Valg af suppleant: Bestyrelsen foreslår genvalg af Iver Petersen.

5. Valg af 2 revisorer og af 1 revisorsuppleant.

Bestyrelsen foreslår genvalg af revisorerne Vagn Bøgedal og Nis Jørgen Steffensen

og af revisorsuppleanten Bente Jessen.

6. Eventuelt.