Foredrag ved Jørn Buch

Frøslevlejren og Fårhuslejren

og retsopgøret efter krigen

Et spændende foredrag

Ved lektor Jørn Buch, Haderslev

Torsdag den 10. marts kl. 19.30 i mødelokalet

 Ved Hejls gl. Skole

Alle er velkomne

Entre, kaffe og kage 50 kr.


I uge ni er der i Hejls gl. skole foredrag om Frøslevlejren og Fårhus-lejren ved lektor Jørn Buch, Haderslev.  Foredraget vil omhandle Frøslevlejren for danske modstandsfolk og den senere Fårhuslejr og retsopgøret efter Anden Verdenskrig                                                                                                                                                            Frøslevlejren blev i august 1944 oprettet på dansk initiativ for at undgå, at danske modstandsfolk blev sendt i tysk Kz-lejr. Denne lejr for danske frihedskæmperne blev straks efter Befrielsen i maj 1945 omdannet til lejr for landsforrædere, og skiftede derfor snart navn til Fårhus-lejren. Omkring 5.000 landssvigere kom til at opholde sig i Fårhus indtil den i 1949 blev lukket og omdannet til den militære Padborglejr.                                                               Foredraget vil gøre rede for Fårhuslejrens oprettelse og virksomhed som interneringslejr og straffelejr. Den største gruppe internerede kom fra det tyske mindretal, som opfattede lejren som den største uretfærdighed, da mange af de dømte kom til at sidde i lejren på baggrund af de love med tilbagevirkende kraft, som blev vedtaget af den danske Rigsdag i befrielsessommeren 1945. Dermed var kimen lagt til den særlige ”Fårhusmentalitet”, som kom til at præge store dele af det tyske mindretal fra 1945 til i dag.