Sommertræf på Kongeaamuseet

Indbydelse

til

 

Sommertræf for Kongeågrænsens grænsenørder

lørdag den 25. juni 2022

på Kongeaamuseet i Vamdrup

 

Program

 

10.00                       Velkomst og formiddagskaffe med præsentation af deltagerne

 

10.30                       15. min. oplæg om grænsefotografen P. Hansen

                                 og P. Hansens postkortforlag

                                 ved Poul Berrig

 

10.45                       Eksempler på scannede glasplader  som kan sættes i forbindelse

                                 med grænsepostkort før 1914

 

12.00                       Let frokostanretning fra Det historiske hotel Vamdrup

                                 pris kr. 100,00 (tilmelding nødvendig)

 

13.00                       Nyt om projekt ”Grænselandet mellem Kongeågrænsen og

                                 ”Sikringsstilling Nord” og ”Hergikgraensen.dk)

                                 ved Poul Berrig

 

14.00                       Museet åbner for andre gæster og der vil bl.a. blive mulighed

                                 for at deltage i en besigtigelsestur i grænselandet omkring

                                 Vamdrup i privatbiler. Afgang kl. 15.00 .

 

14.30                       Orientering om projekt ”grænselandspostkort”

                                 ved posthistoriker Per Bomholt

 

16.00                       Arrangementet slut

                                 Mulighed for at nyde en kop kaffe

 

 

For udenbys deltagere kan arrangeres en let frokost i samarbejde med det historiske hotel Vamdrup til en pris af kr. 130,- pr. kuvert. Under alle omstændigheder beder vi om tilmelding senest 19. juni på

kongeaamuseet@gmail.dk

 

  

  Rundt omkring i Danmark sidder mennesker med interesse i Danmarks sydgrænse og hele spørgsmålet om Sønderjylland og Genforeningen. Nogle er postkortsamlere, andre er forfattere til bøger og artikler, nogle er arkiv- eller museumsfolk, nogle forsker og mange er ”bare” almindeligt interesserede i emnet.

  Meningen med grænsetræffet er bl.a. at skabe mulighed for at hilse på hinanden på tværs af geografien, at inspirere hinanden med henblik på at udbrede kendskabet til

Kongeågrænsens eksistens, at øge bevidstheden om en periode af historien, som 100 år efter Genforeningen fortsat kan byde på udfordringer